Кастел Експорт ООД
You need to upgrade your Flash Player
Конфиденциалност
Кастел Експорт ще спазва всички приложими Български закони за защита на данните, на които се подчинява събирането и използването на лични данни.

Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработени за целите на предоставянето на информация и услуги, които поискате, а също за целите на маркетинга и продажбите на продукти. Кастел Експорт може да предоставя лични данни на трети лица, например на дистрибутор на наши продукти, с цел да обработи Вашите поръчки и изпълни Вашите заявки.
 eXTReMe Tracker
©2007 Кастел Експорт ООД, Всички права запазени