Кастел Експорт ООД
You need to upgrade your Flash Player
Правила
Чрез отварянето на този Уеб сайт на Кастел Експорт ООД, потребителите ползват информацията във вида, в който е изложена – на свой риск, и с поемане на всички разходи, свързани с използването на сайта.
Кастел Експорт не носи отговорност никакви преки, случайни, закономерни или косвени вреди от какъвто и да било вид, възникнали от отварянето или използването от Ваша страна на информацията или софтуера

Търговски марки и патенти
Всички търговски марки, имена на марки и фирмени емблеми, показвани на Уеб сайта, са собственост на Кастел Експорт или нейните лицензодатели и не могат да се използват по какъвто и да било начин. Всички лицензирани търговски марки, публикувани на този Уеб сайт, упоменават лицензодателя, който е предоставил на Кастел Експорт ООД правото да използва търговската марка. Достъпът до този Уеб сайт не дава право на потребителя на какъвто и да било лиценз за патенти, притежавани от или лицензирани на Кастел Експорт.

Промени
Кастел Експорт си запазва правото да прави промени или допълнения към този Уеб сайт и тези Правила и условия по всяко време.
 eXTReMe Tracker
©2007 Кастел Експорт ООД, Всички права запазени