Кастел Експорт ООД
You need to upgrade your Flash Player
Основни задачи

Image

Нашата основна задача е удовлетворяване изискванията и надхвърляне очакванията на клиентите оферирайки винаги най-добри машиностроителни изделия и висококачествени транспортни услуги, които да задоволяват потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти с цел гарантиране бъдещето на дружеството.
Персоналът на дружеството е отговорен за качеството на предлаганите машиностроителни изделия и транспортни услуги и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията за качество.

Постоянните подобрения , обновяване на транспортния парк, недопускане на транспортни аварии и повишаване квалификацията на персонала на дружеството са решаващи за нашия успех.

За нас сертифицирането по ISO 9001 2008 и непрекъснатото поддържане на нейната ефективност представляват нашата декларация за уважението към клиентите ни и за трайното ни присъствие на пазара.

Работейки в условията на ISO 9001 2008, дружеството ще предложи на Европейския пазар през 2012 г. разширена номенклатура машиностроителни изделия и разширена гама на предлаганите транспортни услуги.

Ръководството на Кастел Eкспорт ООД си е поставило за цел:
-да предоставя на своите клиенти само висококачествени машиностроителни изделия, а при превоза на пътници и товари - услуги с високо качество и висока степен на безопасност.
-да управлява така фирмата , че нейното име да служи като гаранция пред клиентите за получаване на услуги само с високо качество.

За постигане на тази цел Висшето ръководство на Кастел Eкспорт ООД е въвело и гарантира функционирането на Система за управление на качеството ISO 9001 2008 в търговската и транспортната дейност на дружеството.

  

 

 
eXTReMe Tracker
©2007 Кастел Експорт ООД, Всички права запазени